Zápis do MŠ 2020

Zápis do MŠ Chýně pro školní rok 2020/2021 ONLINE

Vážení rodiče,

dne 13.4. se na stránkách MŠ otevře dokumentace k zápisu do MŠ Chýně.

Formuláře, které najdete v aplikaci spolu

s a) potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo dokladem o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (pokud je zákonný zástupce již získal),

  1. b) čestným prohlášením o očkování dítěte a kopií očkovacího průkazu dítěte, nebo
  2. c) v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce na dálku kontaktuje praktického lékaře, vyžádá si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; zákonný zástupce potvrzení připojí k přihlášce;

(www.elektronickypredzapis.cz) si prosím vyplňte, vytiskněte, podepište, vložte do obálky a doručte do MŠ na adresu Mateřská škola Chýně, Ke Školce 57, 253 03 Chýně, nebo osobně vložte do poštovní schránky na stejné adrese, nebo odešlete do datové schránky nj96qin s platným el.podpisem.

Dne 10. 5. 2020 se uzavírá doručení dokumentace a v MŠ bude dokumentace zpracována.

Dne 15. 5. 2020 Vám bude na emailovou adresu (Vámi uvedenou v dokumentaci) doručeno registrační číslo s počtem získaných bodů podle platných kritérií. Toto registrační číslo bude provázet uchazeče o předškolní vzdělávání v průběhu celého řízení. Tímto dnem (15. 5. 2020) začíná běžet 30 denní zákon. lhůta.

Dne 20. 5. 2020 od 10:00 do 14:00 bude možné nahlédnout do spisové dokumentace (pozor – nahlédnutí je pouze kontrola celého spisu, ne vyjádření se k přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání).

Přijatí uchazeči budou mít vyjádření pod registračním číslem na stránkách MŠ (nejpozději 15. 6. 2020), nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem.

 

Kritéria pro přijímání détí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021

 

POZOR

VÁŽENÍ UCHAZEČI (zákonní zástupci) O PŘIJETÍ DO MŠ CHÝNĚ.

 

POKUD JSTE SI VĚDOMI, ŽE JSTE NEDOLOŽILI ÚPLNOU DOKUMENTACI K ZÁPISU DO MŠ CHÝNĚ, UČIŇTE TAK DNE 20.5.2020 (den možnosti nahlédnout do spisu).

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE DOKUMENTACE ÚPLNÁ, OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ, KTERÉ OPĚT ZAHÁJÍME AŽ PO ODSTRANĚNÍ  TĚCHTO NEDOSTATKŮ.