Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty na školní rok 2020/2021 za předškolní vzdělávání (školné) činí  600,- Kč na měsíc pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou, splatné ke 30. dni v měsíci.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců – §123 zákona č. 561/2004 Sb.
Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon)

Rodičovský příspěvek

Příspěvek rodičů na kulturní akce činí 2.000 Kč a to tak, že na 1. pololetí činní příspěvek 1.000 Kč, uhraďte do 30.9.2020 a na druhé pololetí  1.000 Kč, uhraďte do 31.1.2021.

Děkujeme za spolupráci

Číslo bankovního účtu ZŠ a MŠ Chýně

Čísla účtů – platby

Školní jídelna: 279800389/0300 – platba stravného

Stravné

Var.symbol: číslo dítěte přidělené paní Turskou (ŠJ)

Spec.symbol: 10

Předmět platby: jméno dítěte

 

Účet školky: 2601552424 / 2010 – platba školkovného, PRMŠ, ……

ŠKOLKOVNÉ 600,-

Var.symbol: číslo dítěte přidělené paní Turskou (ŠJ)

Spec.symbol: 30

Předmět platby: jméno dítěte

PRMŠ 2000,- na školní rok

Var.symbol: číslo dítěte přidělené paní Turskou (ŠJ)

Spec.symbol: 40

 

PROSÍME, NESLUČOVAT PLATBY!!!

Předmět platby: jméno dítěte

Registrace dětí pro přidělení variabilního symbolu

Prosím, čtěte.

Pro platby v MŠ je potřebné, aby se všechny děti zaregistrovaly u paní Turské pro přidělení potřebného VS.

Týká se to hlavně dětí, které mají diety a nosí si do MŠ jídlo své a nejsou registrované.

Děkujeme za pochopení.