Klub rodičů

O Klubu rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,                                                                                  

dovolte nám, abychom Vás informovali o založeném spolku Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně. Rádi přivítáme v našich řadách nejen rodiče dětí a žáků, ale všechny, kterým záleží na rozvoji školy a školky a na rozvoji vzdělávání v obou institucích.

Naše priority? Chceme se ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem školy i školky podílet na rozvoji těchto institucí. Rádi bychom přiblížili školu a školku blíž k Vašim domovům. Cítíme potřebu zlepšit komunikaci mezi školami a rodiči. Chceme zviditelnit školu i školku v jejím dobrém světle na veřejnosti. Především však chceme pomoci dětem, aby se ve školce i škole cítily dobře a vzpomínaly na léta zde strávená s láskou.

Jaké máme cíle?

  • seznámit veřejnost s výchovnými a vzdělávacími plány a úkoly školy a školky,
  • spolupracovat s vedením školy a školky, předkládat jim své náměty, připomínky i případné stížnosti rodičů,
  • přispívat škole i školce dobrovolnou pomocí jak materiálně, tak i finančně při zajišťováním vzdělávání dětí i zlepšování materiálních podmínek,
  • podporovat a pomáhat při podávání žádostí o granty v oblasti výchovně vzdělávací a zájmové činnosti,
  • podílet se a zajišťovat kulturní a společenské akce, které povedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, školkou a dětmi.

Kde seženeme peníze? Příjmy spolku budou tvořit členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny dětem ze školy a školky a o jejich určení rozhodne na doporučení svých členů Výbor Klubu.

 

Žádáme ty, kteří se chtějí ucházet o funkci v Klubu, aby svou kandidaturu oznámili po zahájení schůze.  Právo být volen do orgánů Klubu má každý člen. Případné dotazy směřujte na email klub@zschyne.cz.

Dokumenty Klubu rodičů

Zápisy ze setkání

Zápis ze setkání 3.10. 2016    zapis_03_10_2016

Zápis z ustavujícíc schůze      zapis_ustav.schuze

 

Dokumenty spolku

Stanovy Klubu                        stanovy_klub

Otázky a odpovědi                 otazky-a-odpovedi_klub

Přihláška do Klubu                prihlaska_klub

Kontakt

email: klub@zschyne.cz