Březen a duben

RŮST A ZMĚNA

Základní charakteristika integrovaného bloku:

Poznávání proměn, které kouzlí jaro. (Z housenky je motýl, z larvy brouček, ze semínka rostlina apod.) Sami si některá kouzla vyzkoušíme – seznámení s růstem rostlin. Zjištění poznatků o narození, růstu těla a jeho základních proměnách. Naučíme se názvy některých částí těla, zjištění místa, kde jsem se narodil.

Vnímáme rozdíly v počasí, roční období, seznámení s koloběhem vody a významem vody pro život, radost z pohybu venku. Upevnění časoprostorové orientace. Procvičíme antonyma, synonyma, protiklady. Tvar, počet, velikost. Vést k tradici velikonočních svátků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnostní nabídka (s čím se děti mohou v tomto bloku setkat):

Určování a malování jarních květin, herbář, výroba společného včelího úlu, vedení záznamů o počasí, výroba housenky a motýla, leporelo 4 roční období, přiřazování a určování mláďat – pracovní listy.

Ochutnávka vody a sdílení jejích vlastností, chuti. Pozorování růstu rostliny ze semínka, použití lupy, fotografie z dob miminka – jak jsem se změnil a vyrosl. Výtvarné zpracování koloběhu vody. Pohybové hry a říkanky s tématem jara, pohybová hra ,,zvedni vajíčko“. Velikonoční tvoření. Píseň ,,Jaro dělá pokusy.“

 

 

Očekávané výstupy pro tento integrovaný blok:

Dítě s ohledem na věk a specifické vývojové zvláštnosti:

Dokáže správně zařadit děj dle časové posloupnosti, vyjmenuje 4 roční období, dokáže vyjmenovat několik využití vody.

Orientuje se v mláďatech vybraných zvířat. Zná jarní písničky a básničky a dokáže je interpretovat. Pojmenuje některé části těla.