Leden a Únor

KRÁLOVSTVÍ ZIMY

Základní charakteristika integrovaného bloku:

Čerpáme z námětů zimní přírody a zimního počasí.

Prožíváme zimu všemi smysly. Poznávání charakteristických pojmů, vlastností ledu a sněhu.

Všímat si změny délky dne a noci. Poznávat život zvířat a ptáků v zimě, péče o ně.

Věnovat se ochraně svého zdraví, poznávat důležitost správného oblékání, hygienických návyků, stravy.

Využívat možností sněhu a zimy, tzn. pobyt a pohyb na sněhu. Procvičíme vytrvalost.

Zaměříme se na správný úchop tužky. Rozpoznávání hlásky na začátku a na konci slova, rozklad na slabiky.

 

 

 

 

 

 

Činnostní nabídka (s čím se děti mohou v tomto bloku setkat):

Pozorování stop venku, jejich přiřazování, pokusy s vodou, proměna ledu ve vodu, výroba iglú z kostek cukru, Eskymáci – výtvarné zpracování a popis jejich prostředí, stavba modelu krmelce z klacíků, společné krmítko.

Výroba sněhuláka, říkanky o sněhulákovi, písnička ,,Bude zima, bude mráz“ aj. Zdobení vystřiženého oblečení z papíru textilem.

Činnosti s oblékáním – hledání svého a procvičování samoobsluhy v oblékání. Výroba vlastní karnevalové masky. Určování pomůcek na zimní sporty a hraní s nimi. Ochutnávka citronu.

 

 

Očekávané výstupy pro tento integrovaný blok:

Dítě s ohledem na věk a specifické vývojové zvláštnosti:

Zvládá sebeobsluhu při oblékání, chápe základní souvislosti v péči o ochraně zdraví.

Ví, existují Země, kde je sníh stále.

Dokáže říct, co je led a co ho způsobilo. Pohybuje se jistě na sněhu.