Vítejte v oddělení VČELKY

Včelky

O Včelkách

Bzzzzzzzzz

Vítá vás třída včeliček a naši kamarádi chameleon Pascal a osmačka Berta, se kterými se děti mazlí a každý den se o ně starají.Třída je složená z dětí ve věku3-6let. V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými paní učitelkou s ohledem na individuální potřeby dětí. Ranní blok je věnován spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry. Máme rádi hudbu a pohybové hry. V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky jsou dětem, zejména pak předškolákům nabídnuty klidové aktivity. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu. Každé z dětí má zavedeno své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

 

 

 

O vaše děti s láskou pečují paní učitelky Kristinka Lipperová a Míša Vorlíčková.

Měsíční plán aneb na co se můžeme těšit

Místo pro vložení třídního vzdělávacího plánu.

Novinky od Včelek

Omlouvání dětí – školní jídelna: https://nasems.cz/

Kontakt na paní učitelky:

lipperova.kristina@mschyne.cz

vorlickova.michala@mschyne.cz

Třídní telefon Včelky: 720 972 505 

Akce a výlety Včelek

Místo pro vložení plakátů akcí.