TITLE

DESCRIPTION

Berušky

O Beruškách

Jsme detašovaným pracovištěm MŠ Chýně, které se nachází v Okružní ulici č. 170. Provozní doba naší školky je v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

V naší třídě je celkem 20 dětí, o které s láskou ♥♥♥ pečují:

Barbora Pospíšilová a Simona Kohoutová.

Než začneme..

Pro rodiče

Omlouvání dětí – školní jídelna:

www.nasems.cz

Telefonní kontakt Berušky:

+420 720 972 504

Kontakt na paní učitelky:

suvova.barbora@mschyne.cz
kohoutova.simona@mschyne.cz

Týdenní plány u Berušek

Akce a výlety Berušek