Proč se u nás učí v heterogenních třídách?

  1. Děti získávají větší ohleduplnost ke kamarádovi
  2. Dochází k dřívější socializaci dětí
  3. Děti jsou přirozeně vedeny k vzájemné pomoci
  4. Heterogenní třídy přispívají k většímu respektování individualit
  5. Děti mají větší samostatnost při jídle.
  6. Děti jsou přirozeně motivovány k osobnostními rozvoji
  7. Vedení heterogenní třídy je organizačně snazší.
  8. Když si dítě nesedne s učitelem nebo dětmi, tak není problém ho přesunout do jiného oddělení.
  9. Je to základ pro budování vztahů napříč ročníky i v budoucnosti
  10. Vytváření různorodých věkových skupin je přirozené.

Jaké mohou být výhrady k heterogenním třídám, ale co na to říkáme my

1. – málo práce s předškoláky (psychicky se nerozvíjí)
+ jednou až dvakrát týdně předškolácká skupina, samozřejmá průběžná práce s předškoláky
+ individuálnější práce s předškoláky v menším počtu (není jich 25, ale mnohem méně)

2. – každoroční střídání dětí, někteří odcházejí, noví přicházejí
+ učitelka je stále stejná, střídání menšího počtu dětí – základ třídy zůstává stejný

3. – nerozvíjení menších dětí, není jim dána pozornost
+ už tím, že mají vzor ve starším dítěti a snaží se mu vyrovnat, tak se rozvíjejí

4. – malé děti chtějí po obědě spát a velké již ne
+ odpočinek mají předškoláci kratší dobu (nemusí spát), po odpočinku a vytření u stolků mají klidovou činnost a mladší děti během toho spinkají

5. – náročná příprava pro učitele
+ vzdělávání učitelů, didaktické pomůcky – výjezd do jiné MŠ, sdílení příkladů dobré praxe, vůle učitelek a chuť jít touto cestou

6. – přílišné zatěžování předškoláků (musí pomáhat mladším)
+ předškolák není nucen pomáhat, je to jeho svobodná volba

7. – malé dítě je utlačováno staršími dětmi
+ není to otázkou věku, ale osobností dítěte – je kompetencí učitele, aby kolektiv dětí po této stránce ošetřil

8. – vybavení tříd (pomůcky pro všechny věkové kategorie a potřeby)
+ finance a nákup nových, dovybavení – není to systémový problém, ale jednorázový