TITLE

DESCRIPTION

23.9.2020

Předzápis do barevné školky bude spuštěn 1.10. 2020

Kritéria k přijetí dítěte (podzim 2020)

Elektronický předzápis –  tento odkaz bude spuštěn 1.10.2020

 

Dodatečný Z Á P I S

k předškolnímu vzdělávání

do barevné školky detašovaného pracoviště Mateřské školy Chýně.

Zápis opět proběhne elektronickou formou.

Od 1. 10. 2020 do 12. 10. 2020 se můžete registrovat v elektronickém předzápisu na stránkách naší MŠ.

Všechny potřebné dokumenty je nutné pak odeslat poštou, případně vložit do poštovní schránky u MŠ na adrese Ke školce 57.

Dne 15. 10. 2020 bude všem přihláškám přidělené registrační číslo, které také odešleme na Vámi uvedený e-mail.

Dokumentace bude zpracovaná podle stejných kritérií jako u předešlého zápisu.

Dne 13. 11. 2020 budou pod registračním číslem zveřejněny výsledky.

    INFORMACE K PODZIMNÍMU ZÁPISU 2020

Milí rodiče, na webových stránkách www.mschyne.cz bude od 1. 10. do 12. 10. 2020 spuštěn

elektronický předzápis do nově otevřených tříd.

Předpokládaný termín otevření je leden, únor 2021 a počet přijatých dětí bude 40.

Jak funguje elektronický předzápis?

Vy jako zákonný zástupce vyplníte žádost o přijetí do MŠ, stáhnete si potřebné dokumenty, které vyplníte a odešlete zpět do MŠ.

A to poštou, datovou schránkou nebo je osobně doručíte do poštovní schránky na adresu

Ke Školce 57, Chýně, schránka se vybírá každý den, po dobu předzápisu častěji.

Potřebuji potvrzení od lékaře?

Vzhledem k situaci, která opět nastává, jsme se rozhodli, že nám postačí vaše čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu.

Pokud jste se účastnili zápisu na jaře 2020 a máte potvrzení od lékaře, prosíme, abyste nám tuto skutečnost napsali na papír do obálky, kterou budete odesílat do MŠ.

My si jej najdeme ve složce dítěte.

Budu se muset účastnit zápisu osobně?

Ne. Tak jako tomu bylo na jaře i na podzim je zápis bez přítomnosti zákonných zástupců.

Termín řádného zápisu je stanoven na 15. 10. 2020 a to je den, kdy Vám na email pošleme přidělení registračního čísla, pod kterým bude vedený Váš spis.

Není to však rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Kdy se tedy dozvím rozhodnutí o přijetí / nepřijetí?

13. 11. 2020 budou pod registračním číslem zveřejněny výsledky na webových stránkách naší MŠ www.mschyne.cz

Zápis bude posuzován dle platných kritérií ( viz. Příloha)

TĚŠÍME SE NA NOVÉ DĚTI.  KOLEKTIV MŠ CHÝNĚ