Organizační informace

Příspěvek rodičů

Příspěvky jsou určeny k uhrazení divadel, koncertů, knih pro předškoláky, pohoštění pro děti a rodiče na společných akcích, mikulášskou nadílku, provoz fotoaparátu, krmení pro rybičky a další akce vycházející z provozu školky. Částečně se hradí i výtvarný materiál a materiál pro výrobu pomůcek, nové hračky do jednotlivých oddělení. Z příspěvku jsou hrazeny hygienické potřeby (toaletní papír, kapesníky, ubrousky).

Scházení a rozcházení dětí

Po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivádět děti v průběhu celého dopoledne, obvyklý příchod dětí je stanoven mezi 7.00 a 8.00 hodinou. Děti nesmí přicházet do MŠ samy, po příchodu je rodiče předají paní učitelce. Vrátka u školní zahrady se zamykají v 8.15 hodin. Děti se rozchází po obědě do 13:00 hodin, odpoledne od 15.00 hodin. Je nutné, aby rodiče respektovali dobu poledního klidu. V době od 13:00 se provádí úklid šaten, tříd a sociálního zařízení.

Zacházení s majetkem MŠ

Děti jsou poučovány a vedeny paní učitelkou, jak správně zacházet s hračkami a pomůckami ve školce, aby je úmyslně neničily. Při úmyslném poničení hračky musí rodič zajistit opravu nebo zakoupit novou hračku.

Hygiena prostředí

Šatny se vytírají po obědě ve 13:00 hodin a odpoledne po rozchodu dětí. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 14 dní, ručníky 1x za týden nebo podle potřeby . Výměnu pyžamek zajistí rodiče 1x za týden. Za čistotu prádla a místností odpovídá školnice. Teplota místností se pohybuje okolo 20° C.

Uzamykání budovy

Budova se z bezpečnostních důvodů uzamyká v době od 8.15 do 12.30 hodin a odpoledne od 13:00 do 15.00 hodin.