Červen

Na louce a zahradě je nám prima. Hurá, už jdou tady prázdniny.

CHARAKTERISTIKA: 

Vytváříme zdravé prostředí pro Mš. 

Rozvíjíme pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – získání sebevědomí, sebedůvěry a citové samostatnosti: podporujeme dětská přátelství. 

Zpíváme a pohybově ztvárňujeme různé písně. Které jsme se během celého roku naučili. 

Snažíme se, být co nejvíce na zahrádce Mš( využíváme prolézačky, pískoviště, míčové hry, v parných dne brouzdaliště). Můžeme využít i trochu té lesní pedagogiky (využívání terénu ke zvládání překážek, pohybové hry). 

Vedeme komunitní rozhovory- čekájí nás celodenní výlety, spinkání ve školce, rozloučení s předškoláky, úklid zahradního domečku, úklid tříd. 

Společně vytváříme příjemné prostředí, aby si děti co nesrdečněji zapamatovaly své poslední dny v mateřince a ty děti, které se k nám v září vrátí zpět, aby se těšily na nová dobrodružství. 

NYNÍ VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY. 

Jednotlivé oblasti

A – Dítě a jeho tělo 

 • Zvládat prostorovou orientaci. 
 • Ovládat zcela hrubou a jemnou motoriku. 
 • Vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. 

B – Dítě a jeho psychika 

 • Osvojit si relativní citovou samostatnost. 
 • Chápat slovní vtip a humor. 
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 

C – Dítě a ten druhý  

 • Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí. 
 • Spolupracovat s ostatními. 
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. 

D – Dítě a společnost 

 • Začlenit se do kolektivu dětí, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

E –  a svět 

 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi.