Duben

Mám Tě rád, ty zas mě, žijeme ve šťastné rodině

CHARAKTERISTIKA:

Měsíc květen je symbolem lásky. Máme rádi svoji maminku a tatínka, povídáme si o rodině a o tom, jak je pro nás důležitá. Moje maminka slaví svátek. 

Pomocí říkadel nejen pro maminky procvičíme a zdokonalíme výslovnost. 

Všímáme si kvetoucí přírody a pokud to bude možné, přeneseme spoustu činností ven. 

Podíváme se do říše exotických zvířat, poznáme různé druhy velkých, malých, silných a vzácných zvířátek, také se dozvíme, že žádná zebra nemá stejné proužky.

Jednotlivé oblasti

A -Dítě a jeho tělo 

 • Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech. 
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem). 

B- Dítě a jeho psychika 

 • Rozvíjet jazykové dovednosti, výslovnost, přednes, recitaci. 
 • Rozvíjet a kultivovat pamět, hudební a taneční aktivity. 
 • Posilování přirozených poznávacích citů. 
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání. 

C- Dítě a ten druhý 

 • Vytvářet citové vztahy k rodině. 
 • Prohlubování prosociálních postojů. 

D- Dítě a společnost 

 • Budovat estetický vztah k životu, připravit společně svátek maminek. 
 • Upevňovat pravidla společenského soužití. 

E- Dítě a svět 

 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.