Září

Název integrovaného bloku: VZTAHY

Základní charakteristika integrovaného bloku:

Seznámení dětí navzájem,i s prostředím mateřské školy. Uvědomit si, že ve skupině dětí je nutné dodržovat domluvená pravidla. Co je to úcta, ohleduplnost.

Budeme poznávat, že chování může ovlivňovat naše emoce. Na vzhledu a vlastnostech se seznámíme s novými slovy a jejich významem.

Protiklady, velikost, podobné a různé. Budeme citlivě poznávat rodiny dětí, odkud pocházejí. Učíme se nalézat řešení v různých situacích, jako jsou konflikty mezi dětmi, půjčování hraček apod. Spolupráci a vztahy je možné pozorovat i v přírodě (např. mravenci, ptáci při letu apod).

U nových dětí napomoci, aby vnímalo sebe jako přijímaného a potřebného člena ve třídě.

 

Činnostní nabídka (s čím se děti mohou v tomto bloku setkat):

tvorba piktogramů, společné domlouvání třídních pravidel, posílání klubíčka v komunikativním kruhu. Samostatné vypravování o rodině, role a úkoly v rodině.

Vztahy v příbězích a pohádkách – četba, vztah ke starým lidem, úcta – vypravování o prarodičích. Babička, dědeček z pohádek.

Posílení ohleduplnosti při společné práci, příp. ve skupinách.

Využití ,,Emušáků“, prohlížení rodinných alb, malování sebe sama.

Výtvarné ztvárnění emocí, značky emocí, krasba kamaráda, pantomima – emoce, hra na napodobování: vyjádření emocí jedním dítětem, ostatní napodobují a hádají vyjádření nálady, výtvarné zpracování vybrané zvířecí rodiny, výroba mraveniště, skládání částí osoby – puzzle.

Písnička ,,Září, září..od Zdeňka Svěráka.

Očekávané výstupy pro tento integrovaný blok:

Dítě s ohledem na věk a specifické vývojové zvláštnosti:

Dodržujeme domluvená pravidla, ,,přečte“ piktogramy pravidel, dodržuje bezpečnost a klid ve třídě. Vysvětlí, kdo je kamarád. Je schopné se představit (jméno, příjmení), zná jména rodičů a sourozenců, místo narození.

Dokáže rozpoznat a pojmenovat některé základní emoce (radost, smutek,vztek).