Listopad

Krásy podzimního lesa

Základní charakteristika integrovaného bloku:

 

Cílem je seznámení s významem lesa pro člověka, uvědomění si jeho krásy a bohatství.

Základní seznámení s obyvateli lesa, důkladnější poznání vybraného lesního uživatele. V ČR máme mnoho krásných lesů.

Zjistíme, že některá zvířata zimu prospí a jiná ne. Vést děti k ohleduplnosti, citlivosti k přírodě a poučit o správném chování v lese.

 

 

 

Činnostní nabídka (s čím se děti mohou v tomto bloku setkat):

 

Pohybová hra na zimní spáče, hry na lišku, jezevce spojené s pohybem, přelézání, prolézání apod.

Poslech zvuky lesů, hlasy jeho obyvatel, výroba vybraných hub, určování listnatých a jehličnatých stromů, větvičková nástěnka, práce s kůrou – zjišťování její struktury pomocí suchých patelů.

Tiskání listů, pokusy s barvami, jejich míchání.

Společná malba lesa a lepení zvířátek do jejich ,,obydlí“. Pracovní list ,,co do lesa nepatří“.

Výroba lucerniček, tvoření z přírodnin. Ukázka, dramatizace příběhu Sv. Martin a písničky o něm, výtvarné zpracování např. zdobení hlavy koně.

Spojitost s prvním sněhem.

 

Očekávané výstupy pro tento integrovaný blok:

Dítě s ohledem na věk a specifické vývojové zvláštnosti:

 

Je schopné vyjmenovat několik lesních zvířat. Ví, že existují houby jedlé a nejedlé, má elementární poznatky o významu lesa.

Rozpozná vybrané barvy.

Dokáže vyjmenovat několik lesních plodů, samostatně vypráví o návštěvě lesa.