Vítejte v oddělení VČELKY

Včelky

O Včelkách

Bzzz…vítá vás třída včeliček a naši kamarádi chameleon Pascal a křečice Žufka, se kterými se děti mazlí a každý den se o ně starají.

Třída je složená z dětí ve věku 3-6 let.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými paní učitelkou s ohledem na individuální potřeby dětí. Ranní blok je věnován spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry.

Třída je krom jiného zaměřená na hudbu a hudebně pohybové činnosti. Hrou na klávesy a kytaru podněcujeme děti k aktivnímu přístupu k hudbě, využíváme nejen jejich hlasového fondu, ale i hry na hudební nástroje a hudebně pohybové hry.

V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, jsou dětem, zejména pak předškolákům, kteří neusnou, nabídnuty klidové aktivity – tvoření, pracovní listy, deskové hry atd.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Každé z dětí má zavedeno své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

Měsíční plán aneb na co se můžeme těšit

Novinky od Včelek

Omlouvání dětí : POUZE PŘES „NAŠE MŠ“

Třídní telefon Včelky: 720 972 505 

 

Nové číslo účtu pro platby školky

2601552424 / 2010 

variabilní a specifické symboly zůstávají stejné, pro platbu stravného je číslo účtu nezměněno.