Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Hlavním cílem naší školky je harmonický vývoj a rozvoj celého člověka. Děti vychováváme tím, co děláme, co si myslíme, nikoli tím, co říkáme. 

Až zavítáte k nám do školky v Chýni, možná na Vás dolehne mírná nostalgie. Všichni se rádi vracíme ve vzpomínkách do dob, kdy každý všední den byl tak zábavný a bezstarostný. Budova školky prošla rekonstrukcí, byl nově přistaven další pavilon, třídy jsou barevné, dětmi vyzdobené a vybavené přesně podle jejich potřeb. 

Jsme si jisti, že Vaše dítě u nás prožije krásné předškolní časy, na které bude v dospělosti s úsměvem a lehkou nostalgií vzpomínat.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ KOŘENOV

 

První informace ze školky v přírodě: Na místo jsme dorazili v pořádku, je tu příjemných 19 stupnů, nikdo nám tu nepláče a moc se nám tu líbí.

 

K obědu jsme měli kuře na zelenině s rýží, poté následoval odpočinek po dlouhé cestě a vybalování kufrů, ke svačince jsme měli banán v čokoládě. Poté jsme vyrazili na výlet do lesoparku , bylo krásně slunečno, děti si to užily a před večeří si stihly pohrát ještě na hřišti ,nyní už všechny děti spinkají. Dobrou noc zase zítra

 

Den 2: Dnes jsme se probudili do deštivého rána, ale nám to vůbec nevadilo, po dobré snídani jsme se vydali do Jiřetína na exkurzi do výrobny hraček . Na konci exkurze si děti mohly vyrobit vlastní hračku ze dřeva. Také jsme dnes oslavili narozeniny naší Aničky a děti psaly pohledy , odpoledne jsme si zahráli divadlo na hřišti. Všechny děti jsou moc spokojené a hodné. Zase zítra. 

 

Den 3:Dnes jsme se opět probudili do studeného rána,ale nás to nezastavilo. Dnes byl naplánovaný výlet do Harrachova, kde jsme se podívali do sklárny, děti měly možnost shlédnout celý proces jak se vůbec vyrábí ta sklenička ze které pijeme. Exkurze byla krásná. Po odpoledním odpočinku byla na programu procházka v okolí Kořenova, děti už leží v postýlkách a usínají. Všichni jsou v pořádku, zase zítra . Dobrou noc 

 

Den 4: Dnes naše předposlední snídaně v naší chatce, dopoledne jsme se vydali na velký výlet do přírody (Kořenov), hledání bunkrů v lese. Děti navštívily obydlený bunkr , viděly mnoho starých zbraní a také vybavení vojáka, které potřeboval (helmu, plynnovou masku, zubní kartáček, mýdlo), děti byly nadšené. Ke svačince byl výborný perník, poté si děti hrály na hřišti, skákaly na obří nafukovací trampolíně, zahrály si volejbal s naší paní zdravotnicí. Dětičky si den moc užily a nyní už krásně oddechují v postýlkách. Dobrou noc 


AKORAT ODJÍŽDÍME Z KOŘENOVA;OČEKÁVANÝ PŘÍJEZD JE 15:30 HOD.

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

 

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně umístěné v budově MŠ Chýně dojde v měsících červenci a srpnu tohoto roku k omezení provozu.

 

V měsíci červenci ( 1.7. 2016 – 29.7. 2016) bude provoz omezen. V provozu bude pouze nová zelená budova, kapacita 56 dětí. Omezení se týká všech dětí, nejen dětí ze Žabiček a Medvídků.

 

V měsíci srpnu ( 1. 8. 2016 – 5. 9. 2016 ) bude MŠ Chýně zcela uzavřena.

 

Z těchto důvodů Vás žádáme o nahlášení dětí, pro které nemáte možnost si zajistit v červenci hlídání. Děti hlaste do 14. 5. 2016 na jednotné seznamy ve třídě Motýlků.

Své dítě můžete přihlásit i jen na jednotlivé týdny měsíce července, nejen na celý měsíc. S ohledem na sníženou kapacitu a sociálně ekonomické možnosti jednotlivých rodičů, prosíme, zvažte nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ v době letních prázdnin.

O umístění dítěte do MŠ v červenci NEROZHODUJE pořadí zapsání se, ani věk, ani rodinná situace dítěte.

 

Osobní vysvětlení:

Z hlediska rekonstrukce kuchyně jsme zvažovali možnost zavřít na letní měsíce celou MŠ, a to hlavně vzhledem k elektřině, vodě, zajištění dovozu a hlavně ohřevu jídel, zajištění bezpečnosti během stavby. Nicméně jsme si vědomi, že některým rodičům by úplné uzavření silně znepříjemnilo rodinnou situaci. Proto jsme se rozhodli, že alespoň dvě oddělení udržíme během července v chodu. Nemám však žádnou zákonnou možnost, jak určit, které dítě bude a které nebude MŠ v červenci navštěvovat tak, abych nikoho nediskriminoval. Tudíž přicházíme s nabídkou 56 míst, počkáme na zájem z vaší strany a budeme doufat, že nebude vyšší. Prosím, zkuste zvážit všechny své možnosti, každý jednotlivý týden.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci

 

V Chýni, dne 29. 4. 2016

 

Mgr. Jaroslav Novák

ředitel ZŠ a MŠ Chýně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis do Mš bude probíhat v úterý 

10.5.2016 od 16:00 do 18:00 v oddělení Žabičky. (zelená budova)
 

K zápisu prosím přineste - rodný list dítěte 

                                      - přihlášku dítete do Mš

                                                         (vyplněnou zákonnými zástupci)

                                      - evidenční list dítěte

                                                         (včetně vyjádření od lékaře)

                                      - občanský průkaz

   

Co by mělo dítě při nástupu do školky umět.docx (15,2 kB)
Evidenční list MŠ str 1.pdf (72,7 kB)
Evidenční list MŠ str 2.pdf (71,6 kB)
Přihláška do MŠ.pdf (72,7 kB)

 

 

Přijímací řízení je v režimu správního řízení, které je zahájeno dnem doručení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání řediteli mateřské školy, tj. 10. 5. 2016. Účastníkem řízení je dítě; vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilého účastníka, bude zastupován svým zákonným zástupcem.

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Chýně od školního roku 2016 - 2017

 

Pokud bude řediteli školy během zápisu dětí doručen větší počet žádostí o přijetí do předškolního zařízení, než je počet uvolněných míst, budou děti přijímány podle těchto kritérií. Mateřská škola bude naplněna do nejvyššího povoleného počtu, tj. 150 dětí.

KRITÉRIA

 

1. Děti, které v následujícím školním roce 2016/2017 budou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.).

2. Děti s trvalým pobytem v obci Chýně.

3. Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími dětmi.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Předpokládané datum nástupu do MŠ je 5.9. 2016.

 

V Chýni, dne 29.4. 2016

 

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Výsledek konkurzu na pozici vedoucí učitelka MŠ Chýně

 
V pondělí 7.3.2016 proběhlo ústní kolo konkurzu na vedoucí učitelku MŠ
 
Chýně. Do ústního kola postoupili 4 uchazeči, kteří v písemné části zaslali 
 
návrh koncepce rozvoje MŠ Chýně.
 
Ústní pohovor probíhal s šestičlennou komisí. Členové komise na závěr
 
anonymně bodovali jednotlivé účastníky. Bodové rozhodnutí komise
 
bylo doporučením pro ředitle školy.
 
V souladu s doporučením přijímací komise oznamuji, že konkurz na pozici
 
vedoucí učitelka MŠ Chýně vyhrála paní Mgr. Iva Koptová.
 
Blahopřeji a všem uchazečům děkuji.
 
 
V Chýni 8.3.2016        Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

 

 

                      

 POTVRZENÍ ZA PLATBY ŠKOLNÉHO

 za rok 2015

 

Rodiče, kteří chtějí uplatnit u svého zaměstnavatele slevu na dani

za platbu školného za rok 2015, mohou přiložený vyplněný

tiskopis odevzdat u paní učitelky Šefčíkové (oddělení Motýlků),

nebo u paní učitelky Koptové (oddělení Žabiček).

 

Tiskopis bude odevzdán nové paní hospodářce v ZŠ

p. Haně Zlochové a následně Vám vrácen.

 

                                                        

                                                             Mgr. Martina Šefčíková

 

 

Potvrzení o platbách úplaty školného - 2015