Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Hlavním cílem naší školky je harmonický vývoj a rozvoj celého člověka. Děti vychováváme tím, co děláme, co si myslíme, nikoli tím, co říkáme. 

Až zavítáte k nám do školky v Chýni, možná na Vás dolehne mírná nostalgie. Všichni se rádi vracíme ve vzpomínkách do dob, kdy každý všední den byl tak zábavný a bezstarostný. Budova školky prošla rekonstrukcí, byl nově přistaven další pavilon, třídy jsou barevné, dětmi vyzdobené a vybavené přesně podle jejich potřeb. 

Jsme si jisti, že Vaše dítě u nás prožije krásné předškolní časy, na které bude v dospělosti s úsměvem a lehkou nostalgií vzpomínat.

Vážení rodiče, nový školni rok zahajujeme v pondělí 5.9.2016. Těšíme se.

Vážení rodiče, ke stravovaní se můžete přihlašovat u paní Turské( v přízemí školní jídelny) a to ve dnech 30.8. - 2.9. Od 8:00 do 14:00. Rodiče prvňáčků si sebou vezmou 110kč na čip.( školkové déti tento čip nemají).

ZALOŽENÍ KLUBU RODIČŮ

Vážení rodiče a přátelé školy.

Aktuální informací je, že Klub rodičů bude mít ustavující schůzi 5.9. ve škole. Bližší informace naleznete na podstránce Klub rodičů na webu ZŠ

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

 

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně umístěné v budově MŠ Chýně dojde v měsících červenci a srpnu tohoto roku k omezení provozu.

 

V měsíci červenci ( 1.7. 2016 – 29.7. 2016) bude provoz omezen. V provozu bude pouze nová zelená budova, kapacita 56 dětí. Omezení se týká všech dětí, nejen dětí ze Žabiček a Medvídků.

 

V měsíci srpnu ( 1. 8. 2016 – 5. 9. 2016 ) bude MŠ Chýně zcela uzavřena.

 

Z těchto důvodů Vás žádáme o nahlášení dětí, pro které nemáte možnost si zajistit v červenci hlídání. Děti hlaste do 14. 5. 2016 na jednotné seznamy ve třídě Motýlků.

Své dítě můžete přihlásit i jen na jednotlivé týdny měsíce července, nejen na celý měsíc. S ohledem na sníženou kapacitu a sociálně ekonomické možnosti jednotlivých rodičů, prosíme, zvažte nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ v době letních prázdnin.

O umístění dítěte do MŠ v červenci NEROZHODUJE pořadí zapsání se, ani věk, ani rodinná situace dítěte.

 

Osobní vysvětlení:

Z hlediska rekonstrukce kuchyně jsme zvažovali možnost zavřít na letní měsíce celou MŠ, a to hlavně vzhledem k elektřině, vodě, zajištění dovozu a hlavně ohřevu jídel, zajištění bezpečnosti během stavby. Nicméně jsme si vědomi, že některým rodičům by úplné uzavření silně znepříjemnilo rodinnou situaci. Proto jsme se rozhodli, že alespoň dvě oddělení udržíme během července v chodu. Nemám však žádnou zákonnou možnost, jak určit, které dítě bude a které nebude MŠ v červenci navštěvovat tak, abych nikoho nediskriminoval. Tudíž přicházíme s nabídkou 56 míst, počkáme na zájem z vaší strany a budeme doufat, že nebude vyšší. Prosím, zkuste zvážit všechny své možnosti, každý jednotlivý týden.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci

 

V Chýni, dne 29. 4. 2016

 

Mgr. Jaroslav Novák

ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Vážení rodiče,
 
13. června se od 17:30 uskuteční v MŠ setkání, na kterém bychom rádi hovořili, respektive dali prostor pro diskuzi, na téma heterogenní třídy u nás v MŠ. 
 
Jak již jsem vysvětloval v jednom z předchozích mailů, s přechodem na heterogenní třídy je spojeno přerozdělení dětí tak, aby vznikly třídy, kde jsou děti napříč věkem. 
 
Rozdělení dětí vytvářely paní učitelky. Klíčem k rozdělení byly kamarádské vztahy mezi dětmi, provázanost rodinná, počet dívek a chlapců v budoucích třídách, věková vyváženost ve všech třídách, budoucí "klima" ve třídě, dynamika skupiny, tedy ohled na jednotlivé osobnosti dětí. Jak jsem již předtím avizoval v tuto chvíli přicházíme s rozdělením dětí. Viz příloha. Dáváme možnost, abyste vznášely připomínky, návrhy na změnu apod. Zároveň je potřeba vědět, že ve třídě musí být 25 dětí, tedy změny budou vždy znamenat dítě za dítě. Pokud budete posílat připomínky a máte možnost už rovnou se s někým z jiné třídy na změně domluvit, napište to takto rovnou.
Čím větší bude touha po výměnách a změnách, tím menší šance, že to bude zvládnutelné. 
 
Své návrhy na změny a připomínky říkejte buď přímo paní učitelkám ve třídě, nebo posílejte paní Koptové na email vedouci.skolka@zschyne.cz
 
Bylo by skvělé, kdybychom na pondělním setkání již mohli věc uzavřít, tedy máte-li návrh na změnu, sdělte ho co nejdříve.
 
Děkuji a přeji hezký den.
 
 
Mgr. Jaroslav Novák

ředitel
ZŠ a MŠ CHÝNĚ
Za Školou 55, Chýně
Tel: + 420 603 276 273


www.zschyne.cz
 
StáhnoutZobrazit seznamy dětí 2016-17.xls21 kB

 

Krásné léto všem v Chýni přejeme z naší školky.
 
Všichni se těšíme na léto, které přináší sluníčko, pohodu, dovolené, ale především společné chvilky v rodině. Není nic krásnějšího, než když je rodina spolu a věnují se jeden druhému. To jsou chvíle, na kterých v životě záleží, a v životě dítěte dvojnásob. Dítě, i když potřebuje společnost kamarádů z mnoha důvodů, tak náruč maminky a tatínka je to nejcennější.
 
Posíláme foto dětí, které dokládá, že se umíme společně i hodně radovat. Na nástěnkách vidíte práci svých dětí, ale denní běžné radosti ve školce rodičům unikají, protože mají své povinnosti.
 
Jednou z radostí byl i dar od společnosti LEGO PRODUCTION s.r.o. KLADNO, kterou pomohl zajistit pan Švinger společně s paní Vlasákovou.
 
Fotky ze společného výletu do ZOO v Liberci, který jsme si opravdu užily, a děti byly báječné, jsme se snažily zprostředkovat co nejdříve.
 

Ještě jednou přejí hezké léto a prima dovolenou.
 
Za kolektiv mateřinky Iva Koptová