Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Hlavním cílem naší školky je harmonický vývoj a rozvoj celého člověka. Děti vychováváme tím, co děláme, co si myslíme, nikoli tím, co říkáme. 

Až zavítáte k nám do školky v Chýni, možná na Vás dolehne mírná nostalgie. Všichni se rádi vracíme ve vzpomínkách do dob, kdy každý všední den byl tak zábavný a bezstarostný. Budova školky prošla rekonstrukcí, byl nově přistaven další pavilon, třídy jsou barevné, dětmi vyzdobené a vybavené přesně podle jejich potřeb. 

Jsme si jisti, že Vaše dítě u nás prožije krásné předškolní časy, na které bude v dospělosti s úsměvem a lehkou nostalgií vzpomínat.

Dobrý den.
 
Dovoluji si Vám zaslat nabídku KROUŽKŮ pro školní rok 2016-2017.
 
Shrnu několik informací:
 
- některé kroužky organizuje škola, některé pouze "redistribujeme" a přihlašovat se na ně je potřeba u kroužky.cz nebo u judo4fun. Odkazy na to, kde se přihlásit najdete v nabídce. Případné další podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých kroužků.
 
- příští rok nabízíme AJ s rodilým mluvčím (Beth King) jen pro školáky. Do MŠ nabízíme AJ s lektorem z kroužky.cz
 
- kroužek Modelář s panem Zajacem - většina informací se domluví s přihlášenými v září. Je to trochu "jiný formát". Ale jsme moc rádi, že takový kroužek můžeme nabídnou.
 
- nedopatřením nám vypadla flétna (v dokumentech opravíme), leč vězte, že 
kroužek flétny s paní Jakubovou bude - přihlašování na tento kroužek u paní Jakubové na emailu skolkaukonika@gmail.com
 
pro MŠ v MŠ - Středa 15:00 - 15:45
pro ZŠ v MŠ U Koníka - Středa 16:00 - 16:45
 
- letos je již možné se přihlašovat elektronicky (nicméně i tak budeme následně vyžadovat "papírovou podepsanou přihlášku").  Nicméně pro přihlášení jedeme elektronicky i papírově paralelně, podle toho, co komu vyhovuje. Elektronická přihláška zde - elektronický formulář
 
- příští školní rok nebudeme zajišťovat odvádění dětí do kroužků.
 
- organizaci kroužků má na starosti slečna vychovatelka Adéla Švaříčková svarickova.adela@zschyne.cz
 
 
Děkuji, přeji hezký den.
 
Mgr. Jaroslav Novák

ředitel
ZŠ a MŠ CHÝNĚ
Za Školou 55, Chýně
Tel: + 420 603 276 273


www.zschyne.cz

Dokumenty

StáhnoutZobrazitPlakat_krouzky_2016-17.pdf486 kB
StáhnoutZobrazitPRIHLASKA_krouzky2016-17.pdf434 kB
Stáhnout všechny přílohy najednou

 

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

 
Zvu rodičů budoucích prvňáčků ve školním roce 2016-2017 na první společné setkání.
 
Koná se ve středu 15.6. od 17 hodin ve škole.
 
Na setkání bychom Vás rádi seznámili s tím, jak to "chodí"  u nás ve škole. Předali informace o tom, co vše by měl prvňáček mít, na co se může připravit. Patrně jste také zvědaví na to, jaké bude mít váš budoucí prvňáček spolužáky a kdo ho bude učit. To vše se dozvíte. Zároveň Vám také představíme nabídku kroužků na příští školní rok.
 
Těším se na setkání.
 
Mgr. Jaroslav Novák
 
 
Mgr. Jaroslav Novák

ředitel
ZŠ a MŠ CHÝNĚ
Za Školou 55, Chýně
Tel: + 420 603 276 273

 

Vážení rodiče,
 
13. června se od 17:30 uskuteční v MŠ setkání, na kterém bychom rádi hovořili, respektive dali prostor pro diskuzi, na téma heterogenní třídy u nás v MŠ. 
 
Jak již jsem vysvětloval v jednom z předchozích mailů, s přechodem na heterogenní třídy je spojeno přerozdělení dětí tak, aby vznikly třídy, kde jsou děti napříč věkem. 
 
Rozdělení dětí vytvářely paní učitelky. Klíčem k rozdělení byly kamarádské vztahy mezi dětmi, provázanost rodinná, počet dívek a chlapců v budoucích třídách, věková vyváženost ve všech třídách, budoucí "klima" ve třídě, dynamika skupiny, tedy ohled na jednotlivé osobnosti dětí. Jak jsem již předtím avizoval v tuto chvíli přicházíme s rozdělením dětí. Viz příloha. Dáváme možnost, abyste vznášely připomínky, návrhy na změnu apod. Zároveň je potřeba vědět, že ve třídě musí být 25 dětí, tedy změny budou vždy znamenat dítě za dítě. Pokud budete posílat připomínky a máte možnost už rovnou se s někým z jiné třídy na změně domluvit, napište to takto rovnou.
Čím větší bude touha po výměnách a změnách, tím menší šance, že to bude zvládnutelné. 
 
Své návrhy na změny a připomínky říkejte buď přímo paní učitelkám ve třídě, nebo posílejte paní Koptové na email vedouci.skolka@zschyne.cz
 
Bylo by skvělé, kdybychom na pondělním setkání již mohli věc uzavřít, tedy máte-li návrh na změnu, sdělte ho co nejdříve.
 
Děkuji a přeji hezký den.
 
 
Mgr. Jaroslav Novák

ředitel
ZŠ a MŠ CHÝNĚ
Za Školou 55, Chýně
Tel: + 420 603 276 273


www.zschyne.cz
 
xStáhnoutZobrazitseznamy dětí 2016-17.xls21 kB

 

Krásné léto všem v Chýni přejeme z naší školky.
 
Všichni se těšíme na léto, které přináší sluníčko, pohodu, dovolené, ale především společné chvilky v rodině. Není nic krásnějšího, než když je rodina spolu a věnují se jeden druhému. To jsou chvíle, na kterých v životě záleží, a v životě dítěte dvojnásob. Dítě, i když potřebuje společnost kamarádů z mnoha důvodů, tak náruč maminky a tatínka je to nejcennější.
 
Posíláme foto dětí, které dokládá, že se umíme společně i hodně radovat. Na nástěnkách vidíte práci svých dětí, ale denní běžné radosti ve školce rodičům unikají, protože mají své povinnosti.
 
Jednou z radostí byl i dar od společnosti LEGO PRODUCTION s.r.o. KLADNO, kterou pomohl zajistit pan Švinger společně s paní Vlasákovou.
 
Fotky ze společného výletu do ZOO v Liberci, který jsme si opravdu užily, a děti byly báječné, jsme se snažily zprostředkovat co nejdříve.
 

Ještě jednou přejí hezké léto a prima dovolenou.
 
Za kolektiv mateřinky Iva Koptová

 

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

 

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně umístěné v budově MŠ Chýně dojde v měsících červenci a srpnu tohoto roku k omezení provozu.

 

V měsíci červenci ( 1.7. 2016 – 29.7. 2016) bude provoz omezen. V provozu bude pouze nová zelená budova, kapacita 56 dětí. Omezení se týká všech dětí, nejen dětí ze Žabiček a Medvídků.

 

V měsíci srpnu ( 1. 8. 2016 – 5. 9. 2016 ) bude MŠ Chýně zcela uzavřena.

 

Z těchto důvodů Vás žádáme o nahlášení dětí, pro které nemáte možnost si zajistit v červenci hlídání. Děti hlaste do 14. 5. 2016 na jednotné seznamy ve třídě Motýlků.

Své dítě můžete přihlásit i jen na jednotlivé týdny měsíce července, nejen na celý měsíc. S ohledem na sníženou kapacitu a sociálně ekonomické možnosti jednotlivých rodičů, prosíme, zvažte nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ v době letních prázdnin.

O umístění dítěte do MŠ v červenci NEROZHODUJE pořadí zapsání se, ani věk, ani rodinná situace dítěte.

 

Osobní vysvětlení:

Z hlediska rekonstrukce kuchyně jsme zvažovali možnost zavřít na letní měsíce celou MŠ, a to hlavně vzhledem k elektřině, vodě, zajištění dovozu a hlavně ohřevu jídel, zajištění bezpečnosti během stavby. Nicméně jsme si vědomi, že některým rodičům by úplné uzavření silně znepříjemnilo rodinnou situaci. Proto jsme se rozhodli, že alespoň dvě oddělení udržíme během července v chodu. Nemám však žádnou zákonnou možnost, jak určit, které dítě bude a které nebude MŠ v červenci navštěvovat tak, abych nikoho nediskriminoval. Tudíž přicházíme s nabídkou 56 míst, počkáme na zájem z vaší strany a budeme doufat, že nebude vyšší. Prosím, zkuste zvážit všechny své možnosti, každý jednotlivý týden.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci

 

V Chýni, dne 29. 4. 2016

 

Mgr. Jaroslav Novák

ředitel ZŠ a MŠ Chýně

PODĚKOVÁNÍ

Velké poděkování společnosti LEGO PRODUCTION s.r.o. KLADNO posílají děti z Mateřské školy v Chýni .

Vstřícné, ochotné jednání pana ŠVINGERA M. a VLASÁKOVÉ J. pomohlo k dosažení užasného dárku pro děti .